بخشنامه ها و اطلاعیه های مالی و مالیاتی

در این صفحه شما لیستی از بخشنامه ها و اطلاعیه های مالی و مالیاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد را مشاهده می نمایید.

راهنماي دريافت كاركرد سالانه مهندسين جهت ارائه به اداره كل مالياتي از سيستم نارَنج

احتراماً، بدينوسيله به اطلاع مي رساند با توجه به قرارگيري عملكرد حرفه ای همكاران در سال 1395 (مجموع عملكرد طراحي و نظارت) در كارتابل شخصي اعضاء،(قابل استناد جهت تکمیل و ارسال اظهارنامه 95) مقتضي است نسبت به دريافت و انجام موارد قانوني جهت تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی سال 1395 حداکثر تا تاریخ 96/3/31 اقدام لازم معمول فرمائید.

توضيحات:

1- عملكرد مذكور جهت ارائه و تكميل اظهارنامه مالياتي سال 95 حداكثر تاريخ 96/03/31 نيز قابل استناد مي باشد.

اطلاعيه مهم مالياتي درخصوص دفتر مشاغل (درآمد و هزينه)

به استحضار اعضاي محترم داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي مي رساند براساس نامه شماره 230/46753 مورخ 94/12/15 معاون محترم مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور (پیوست) و براساس آيين نامه اجرايي موضوع ماده 95 اصلاحي ق.م.م مصوب 94/04/31 جهت عملكرد سال 1395 دفتر درآمد و هزينه (دفتر مشاغل) براي صاحبان مشاغل موضوعيت نداشته و ضرورتي به ثبت دفتر مذكور در ادارات امور مالياتي نمي باشد.

فایل های ضمیمه را به دقت مشاهده نمایید.

اطلاعیه : قابل توجه اعضای محترم دارای پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

با عنایت به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر ق.م.م (ارسال صورت معاملات فصلی) و بخشنامه شماره 200/94/45 مورخ 94/04/24، اشخاص حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 ق.م.م که فعالیت آنها در مقام ارائه خدمات است از ارسال معاملات فصلی استثناء گردیده اند لذا اعضای محترم دارای پروانه اشتغال از شمول ارسال صورت معاملات فصلی مستثنی بوده و نیازی به ارسال آن نمی باشد.

نامه مهم شوراي مركزي درخصوص تفاهم نامه مالياتي

به اطلاع اعضاي محترم داراي پروانه اشتغال مي رساند بنابراعلام سازمان امور مالياتي كشور سياست آن سازمان براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ،مشمولين بندهاي الف و ب ماده 95 ق.م.م صرفاً از طريق رسيدگي خواهد بود و تنظيم تفاهم نامه براي عملكرد سال 93 مهندسين صورت نخواهد گرفت.

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ماليات بر اجاره محل مهندسين ناظر

سازمان امور مالياتي كشور اخيراً، طي دستورالعلمي مطالبه ماليات اجاره از املاك مورد اجاره مهندسان ناظر داراي پروانه اشتغال را غيرقانوني دانسته است.
 متن دستور العمل :

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ماليات بر اجاره محل مهندسين ناظر

سازمان امور مالياتي كشور اخيراً، طي دستورالعلمي مطالبه ماليات اجاره از املاك مورد اجاره مهندسان ناظر داراي پروانه اشتغال را غيرقانوني دانسته است.
 متن دستور العمل :

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ماليات بر اجاره محل مهندسين ناظر

سازمان امور مالياتي كشور اخيراً، طي دستورالعلمي مطالبه ماليات اجاره از املاك مورد اجاره مهندسان ناظر داراي پروانه اشتغال را غيرقانوني دانسته است.
 متن دستور العمل :

اطلاعيه مالياتي در رابطه با اعضاي محترم جديد الورود داراي پروانه اشتغال

با احترام پيرو جلسات توجيهي وآموزشي بدو ورود به حرفه و با عنايت به اينكه اهم تكاليف قانوني مقرربراي مشاغل بيان گرديد مجدداً ، به منظور يادآوري به شرح زير اعلام مي گردد:

1- انجام پيش ثبت نام جهت دريافت شماره اقتصادي با مراجعه به سايت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد ومطالعه راهنماي مربوطه و دريافت كد رهگيري

2- تشكيل پرونده مالياتي با مراجعه به اداره امور مالياتي محل كه بدين منظور بايستي مدارك زير را به همراه داشته باشيد:

1-2- فتوكپي شناسنامه و كارت ملي و همراه داشتن اصل آن

2-2-يك قطعه عكس 4×3

اطلاعيه مالياتي و راهنماي ثبت نام جهت دريافت کد اقتصادي

ثبت نام الکترونيکي به منظور تخصيص شماره اقتصادي- ثبت نام اوليه

ثبت نام الکترونيکي به منظور تخصيص شماره اقتصادي- مرحله نهايي

اشتراک در RSS - بخشنامه ها و اطلاعیه های مالی و مالیاتی

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام