شما اینجا هستید

ابلاغ تعرفه جدید خدمات مهندسی درسال 1390

ابلاغ تعرفه جدید خدمات مهندسی درسال 1390

بر اساس مصوبه هيئت مديره سازمان جدول حق الزحمه خدمات مهندسي که از تاريخ 11/05/90 ملاک عمل خواهد بود به شرح فايل پيوست ابلاغ و توجه همکاران محترم را به موارد ذيل جلب مي نمايد.

1-به توضيحات ذيل جدول توجه گردد.

2- با توجه به تغييرات بوجود آمده در گروه بندي ساختمان ها و انتقال ساختمان هاي مصالح بنايي سه طبقه به گروه ب 1 و همچنين قرار گيري ساختمان هاي سه طبقه ي اسکلتي  و سازه هاي نوين در گروه ب 2 همراه با تخصيص يارانه ي سازمان دقت لازم در خصوص عقد قراردادهاي نظارت و همچنين تشويق مالکين محترم به طراحي و ساخت و ساز ساختمان هاي اسکلتي با توجه به مشوق هاي در نظر گرفته شده در گروه هاي الف 3 و ب 2 مبذول گردد.

3- کليه ي پرونده هاي  ساختماني ثبت شده در دبيرخانه ي سازمان از تاريخ 11/05/90 مشمول جدول حق الزحمه مذکور مي باشد.

4- صلاحيت پذيرش مسئوليت طراحي و نظارت ساختمان هاي مصالح بنايي کما في السابق مي باشد.

5- بر اساس مصوبه ي هيئت مديره ي محترم سازمان دستورالعملي  جهت امکان تبديل سهميه ي طراحي مهندسين به نظارت ابلاغ گرديده است که مقتضي است همکاران محترم ضمن مطالعه ي خبر مذکور در صورت تمايل از آن استفاده نمايند.

  دريافت فايل جدول حق الزحمه ی 1390

 


نظرسنجي

نرم افزار اندروید سازمان

کانال تلگرام سازمان

دسترسی سریع


نماداعتماد الکترونیکی