شما اینجا هستید

مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه اشتغال بكار مهندسي

مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه اشتغال بكار مهندسي

 • تكميل فرم درخواست (دريافت فرم)
 • اصل و كپي گواهي يا كارت عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
 • گواهي قبولي در آزمون تعيين پايه مهندسي (قابل دريافت از وب سايت معاونت مسكن و ساختمان)
 • اصل و كپي مدرك تحصيلي
 • اصل وكپي شناسنامه (صفحه اول و در صورت لزوم صفحه اخر)
 • اصل و كپي كارت ملي
 • اصل و كپي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم (مخصوص برادران)
 • گواهي سابقه كار بعد از فراغت از تحصيل مطابق با توضيحات
 • تكميل فرم اطلاعات كامپيوتري (دريافت فرم)
 • دو قطعه عكس 4*6 پشت نويسي شده
 • فيش بانكي به مبلغ 60000 ريال بحساب 4001036302009001  (نهصد مميز شصت و سه) خزانه داري كل نزد بانك مركزي بنام وزارت مسكن و شهرسازي قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي
 • پوشه يك عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • توضيحات
 • توضيحات در خصوص ارائه سابقه كار
 • مطابق با ماده 6 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان متقاضيان به روش هاي زير مي توانند اقدام به ارائه سابقه كار نمايند:
 • الف - ارائه سابقه كار به صورت نامه كتبي با عنوان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد از سوي سازمان هاي دولتي يا وابسته به دولت و ارگان و سازمان هاي عمومي
 • ب- تكميل و ارائه فرم شماره يك براي متقاضيان داراي سابه كار در موسسات غيردولتي و خصوصي مانند شركت هاي ساختماني ، مهندسين مشاور داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي (شخص حقوقي)
 • چنانچه سابقه كار متقاضي در بيش از يك موسسه باشد براي هر موسسه يا شركت فرم شماره يك بايد به صورت مجزا تكميل، مهر، امضاء و ارائه شود.
 • هريك از فرم هاي تكميل شده كپي مصدق پروانه اشتغال حقوقي موسسه يا شركت بايد ضميمه شود.
 • ج - در مورد كسانيكه داراي شرايط بندهاي الف و ب نمي باشتد امكان ارائه فرم شماره 2 مهيا مي باشد.فرم مذكور بايد به صورت كامل تكميل گرديده و به مهر و امضاء دو نفر از مهندسين داراي پروانه اشتغال با ده سال سابقه كار (از زمان فراغت از تحصيل) همراه با تائيد امضاء آنان در دفاتر اسناد رسمي ارائه شود.

 


نظرسنجي

نرم افزار اندروید سازمان

کانال تلگرام سازمان

دسترسی سریع


نماداعتماد الکترونیکی