لیست کلیه اسناد

فرم هاي گزارش ساختار شكست ساختمان

جهت دريافت فرم هاي ساختار شكست مهندسين ناظر و سازندگان ساختمان بر روي بيشتر بخوانيد كليك نماييد.

 

فرم هاي گزارش ساختار شكست مهندسين ناظر:

شرايط جديد استفاده اعضاي سازمان از بيمه تكميل درمان سال 1395

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد در راستاي رفاه حال اعضاي محترم، اقدام به عقد قرارداد بيمه تكميل درمان با شركت بيمه دانا نموده است.

با عنايت به عقد قرارداد جديد بيمه تكميل درمان از تاريخ 95/09/01، در ذيل جدول تعهدات بيمه مذكور و نحوه ثبت نام و استفاده اعضاء از آن ارائه مي گردد.

مفاد بخشنامه استفاده اعضاي داراي پروانه اشتغال سازمان از خدمات بيمه تأمين اجتماعي

در زمينه چگونگي اجراي بيمه افراد مزبور توجه واحدهاي اجرائي را به نكات ذيل معطوف مي دارد:‌

1- مشمول اين بخشنامه آن دسته از اعضاء سازمان نظام مهندسي ساختمان مي باشند كه داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازي بوده و از سوي سازمان نظام مهندسي ساختمان معرفي و تحت پوشش مقررات حمايتي خاص ديگري قرار نداشته باشد و حداكثر سن آنان در تاريخ ثبت معرفي نامه (فرم پيوست شماره «1» ) در واحد اجرائي 50 سال تمام باشد كه در اين صورت واحد اجرائي ذيربط مي بايست نسبت به بررسي موضوع و اعلام مراتب طبق فرم پيوست شماره «2» به سازمان ياد شده اقدام نمايد.  

پيام هاي شوراي انتظامي

- مهندسين ناظر محترم آيا مي دانيد: جعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفه اي به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضايي، تخلف حرفه اي محسوب و مستلزم مجازات از درجه سه تا پنج مي باشد.

- مهندسين ناظر محترم: درخصوص بازديدهاي دوره اي و ارائه گزارش بموقع نظارت، عدم اطلاع ناظر هماهنگ كننده و مالك از شروع عمليات اجرايي،رافع مسئوليت مهندسين ناظر نمي گردد.

- مهندسين ناظر محترم آيا مي دانيد : صدور گواهي هاي خلاف واقع، تخلف حرفه اي محسوب و مستلزم مجازات انتظامي از درجه يك تا پنج مي باشد

مدارك لازم جهت طرح شكايت

1- اصل برگ دادخواست به تعداد طرف دعوي به اضافه يك نسخه ديگر

2- تصوير شناسنامه يا كارت ملي خواهان (شخص حقيقي)

3- تصوير روزنامه رسمي حاوي آخرين تغييرات آگهي شده خواهان(شخص حقوقي)

4- معرفي نامه نماينده يا در مورد ادارات دولتي يا وكالت نامه وكيل (خواهان)

5- تصوير سند مالكيت ملك مربوط به موضوع شكايت

6- تصوير پروانه ساختماني

7- تصوير قرارداد ساختماني

8- تصوير نقشه ها اعم از معماري، سازه، تاسيسات مكانيكي و برقي و هر گونه نقشه هاي تكميلي و اسناد و مدارك حاوي مشخصات و ضوابط فني منضم به قرارداد ممهور به مهر شهرداري و در قطع A3 و بصورت آلبوم باشد.

صفحه‌ها

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام