اطلاعیه ثبت نام دوره بین المللی ساختمان های سبز

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص برگزاری دوره بین المللی ساختمان های انرژی کارا و سبز توسط شورای مرکزی، اعلام کرد: 

دوره مذکور در هفته آخر آبان ماه و یا هفته اول آذر ماه برگزار خواهد شد و ثبت نام اعضای سازمان در این دوره حداکثر تا تاریخ 95/6/13 انجام می گردد.

لازم به ذکر است ثبت نام نهایی افراد منوط به واریز مبلغ 14900000 ریال می باشد که بایستی به شماره حساب 700799923555 نزد بانک شهر به نام صندوق مشترک شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان واریز گردد.

گروه اطلاعیه: 
روابط عمومی

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام