اطلاعيه بسيار مهم دوره هاي آموزشي ارتقاء پايه (نیاز سنجی دوره های آموزشی)

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ کد خبر: YN1205 لینک ثابت خبر

بدينوسيله به اطلاع مهندسان محترم داراي پروانه اشتغال به كار پايه هاي 2 و 3 مي رساند براساس مصوبه كميته آموزش سازمان و جهت تنظيم تقويم آموزشي سه ماهه چهارم سال جاري مقرر گرديده است كه برنامه ريزي برگزاري دوره هاي آموزشي ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار از طريق نيازسنجي دوره ها صورت پذيرد.لذا خواهشمند است ضمن كنترل مدت زمان توقف در پايه و دوره هاي آموزشي گذرانده شده ، ‌دوره هاي مورد نياز طي سه ماه پاياني سال را با مراجعه به سامانه نارنج از تاريخ 95/09/18 الي 95/09/27 انتخاب نماييد.بديهي است پس از اتمام مهلت و جمع بندي اطلاعات واصله تقويم آموزشي تنظيم و به اطلاع اعضاي محترم خواهد رسيد.

تذكر مهم: مهلت اعلام شده به هيچ عنوان قابل تمديد نمي باشد.

سامانه نارَنج جهت انتخاب دوره هاي مورد نياز

بالای صفحه ارسال شده توسط karami در پنجشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۵ - ۶:۵۲ب.ظ

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام