ابلاغ موارد خلاف انضباط حرفه ای منجر به معرفی به شورای انتظامی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ کد خبر: YN1447 لینک ثابت خبر

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ابلاغیه جدید خود موارد خلاف انضباط حرفه ای را که منجر به معرفی مهندسان به شورای انتظامی و برخورد با آنان می شود اعلام کرد. به گزارش دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای نظر به ضرورت تحکیم انضباط حرفه ای در بین دارندگان پروانه اشتغال به کار این ابلاغیه به شماره 400/9832 مورخ 6/3/96 توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارتخانه صادر شده و لازم است در زمان صدور یا تمدید یا تجدید پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی به متقاضی تحویل و یک نسخه با قید "مطالعه نموده و از مفاد فوق اطلاع یافتم." و مهر و امضای متقاضی اخذ و در پرونده مربوط نگهداری شود. در خصوص اشخاص حقوقی نیز باید به همین نحو نسبت به رئیس موسسه یا مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و شاغلان امتیاز آور اقدام گردد. عین متن ابلاغیه چنین است: رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان کلیه استان ها با احترام ، موارد زير درخصوص فعاليت اشخاص داراي پروانه اشتغال به كار اعم از حقيقي يا حقوقي اعلام مي گردد . مقتضي است دستور فرمايند مراتب براي اجرا و اعلام به مهندسان و اعضاي سازمان هاي آن استان ابلاغ شود : هر زمان درخصوص اشخاص داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني ، براي وزارت راه وشهرسازي محرز شود كه : الف-اسامي يا فعاليت مدير عامل و اعضاي هيات مديره و شاغلان در شخص حقوقي صوري است . ب- پذيرش تعهد يا كارها يا تأييديه ها به شکل صوری انجام شده است . پ-برگ هاي تعهد ، صورتجلسات يا تأييديه ها بصورت سفيد امضا يا غيرواقعي بوده است . ت- مهر شخص حقيقي به شخص حقوقي يا اشخاص غير واگذار شده است . ث- پروانه اشتغال اشخاص حقيقي بدون كار و فعاليت واقعي به شخص حقوقي واگذار يا اجاره داده شده يا فروخته شده است . ج-شخص حقوقي تغييرات ثبتي را در مهلت مقرر در اين شيوه نامه به مراجع مربوط اعلام نكرده است . چ - شخص حقيقي يا حقوقي بدون دليل موجه از ارائه خدمات خودداري مي كند . ح- شخص حقيقي يا حقوقي به هر دليل شرايط احراز صلاحيت را از دست داده است خ- ارائه خدمات طراحي، نظارت يا پيمانكاري يا ساير خدمات مهندسي ساختمان يا مداخله در اين امور يا واسطه شدن در انجام اين خدمات براي ساير مهندسان و اشخاص حقيقي يا حقوقي توسط شخص حقيقي يا حقوقي يا اشخاص امتيازآور شخص حقوقي صورت گرفته است. شخص خاطي اعم از حقيقي يا حقوقي به شوراي انتظامي معرفي يا بندهاي "ج" و "ح" ماده 23 آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 درباره وي اعمال خواهد شد . با تعليق پروانه اشتغال به كار، دارنده آن تا رفع تعليق، مجاز به فعاليت براساس پروانه نمي باشد .

بالای صفحه ارسال شده توسط ravabet_omumi در چهارشنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۶ - ۸:۳۲ق.ظ

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام