نتايج ششمين دوره انتخابات هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد

نتايج ششمين دوره انتخابات هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد

بنا بر گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهرساي استان ششمين دوره انتخابات هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد در روز سه شنبه 14
شهريورماه جاري با حضور حداكثري اعضاء واجد شرايط در محل ساختمان شماره 2 آن اداره كل و ساير ادارات شهرستان برگزار و از مجموع آراء اخذ شده، منتخبين هيأت مديره به شرح ذيل مي باشد. 
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد براي منتخبين آرزوي توفيق و موفقيت را دارد. 
 
خبرمرتبط در وب سايت مسكن و شهرسازي

گروه اطلاعیه: 
ریاست

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام