قراردادهاي بيمه

در اين بخش شما فرم هاي مربوط به قراردادهاي بيمه را مشاهده مي نماييد.

شرايط جديد استفاده اعضاي سازمان از بيمه تكميل درمان سال 1396

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد در راستاي رفاه حال اعضاي محترم، اقدام به عقد قرارداد بيمه تكميل درمان با شركت بيمه دانا نموده است.

با عنايت به عقد قرارداد جديد بيمه تكميل درمان از تاريخ 96/09/01، در ذيل جدول تعهدات بيمه مذكور و نحوه ثبت نام و استفاده اعضاء از آن ارائه مي گردد.

شرايط جديد استفاده اعضاي سازمان از بيمه تكميل درمان سال 1395

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد در راستاي رفاه حال اعضاي محترم، اقدام به عقد قرارداد بيمه تكميل درمان با شركت بيمه دانا نموده است.

با عنايت به عقد قرارداد جديد بيمه تكميل درمان از تاريخ 95/09/01، در ذيل جدول تعهدات بيمه مذكور و نحوه ثبت نام و استفاده اعضاء از آن ارائه مي گردد.

اشتراک در RSS - قراردادهاي بيمه

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام