لیست کلیه اسناد

شرايط جديد استفاده اعضاي سازمان از بيمه تكميل درمان سال 1397

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد در راستاي رفاه حال اعضاي محترم ، اقدام به عقد قرارداد بيمه تكميل درمان با شركت بيمه كوثر نموده است .

با عنايت به عقد قرارداد جديد بيمه تكميل درمان از تاريخ 1397/09/01 در ذيل جدول تعهدات بيمه مذكور و نحوه ثبت نام و استفاده اعضاء از آن ارائه مي گردد .

صفحه‌ها

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام