لیست کلیه اسناد

راهنماي دريافت كاركرد سالانه مهندسين جهت ارائه به اداره كل مالياتي از سيستم نارَنج

احتراماً، بدينوسيله به اطلاع مي رساند با توجه به قرارگيري عملكرد حرفه ای همكاران در سال 1395 (مجموع عملكرد طراحي و نظارت) در كارتابل شخصي اعضاء،(قابل استناد جهت تکمیل و ارسال اظهارنامه 95) مقتضي است نسبت به دريافت و انجام موارد قانوني جهت تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی سال 1395 حداکثر تا تاریخ 96/3/31 اقدام لازم معمول فرمائید.

توضيحات:

1- عملكرد مذكور جهت ارائه و تكميل اظهارنامه مالياتي سال 95 حداكثر تاريخ 96/03/31 نيز قابل استناد مي باشد.

فرم هاي گزارش ساختار شكست ساختمان

جهت دريافت فرم هاي ساختار شكست مهندسين ناظر و سازندگان ساختمان بر روي بيشتر بخوانيد كليك نماييد.

 

فرم هاي گزارش ساختار شكست مهندسين ناظر:

شرايط جديد استفاده اعضاي سازمان از بيمه تكميل درمان سال 1395

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد در راستاي رفاه حال اعضاي محترم، اقدام به عقد قرارداد بيمه تكميل درمان با شركت بيمه دانا نموده است.

با عنايت به عقد قرارداد جديد بيمه تكميل درمان از تاريخ 95/09/01، در ذيل جدول تعهدات بيمه مذكور و نحوه ثبت نام و استفاده اعضاء از آن ارائه مي گردد.

مفاد بخشنامه استفاده اعضاي داراي پروانه اشتغال سازمان از خدمات بيمه تأمين اجتماعي

در زمينه چگونگي اجراي بيمه افراد مزبور توجه واحدهاي اجرائي را به نكات ذيل معطوف مي دارد:‌

1- مشمول اين بخشنامه آن دسته از اعضاء سازمان نظام مهندسي ساختمان مي باشند كه داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازي بوده و از سوي سازمان نظام مهندسي ساختمان معرفي و تحت پوشش مقررات حمايتي خاص ديگري قرار نداشته باشد و حداكثر سن آنان در تاريخ ثبت معرفي نامه (فرم پيوست شماره «1» ) در واحد اجرائي 50 سال تمام باشد كه در اين صورت واحد اجرائي ذيربط مي بايست نسبت به بررسي موضوع و اعلام مراتب طبق فرم پيوست شماره «2» به سازمان ياد شده اقدام نمايد.  

صفحه‌ها

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام