برنامه ملاقات عمومی با رئیس سازمان

برنامه ملاقات عمومی آقای دكتر سالاري ریاست محترم سازمان با مهندسان و ارباب رجوع

هر هفته روزهای یكشنبه از ساعت 9 صبح الی 12 می باشد.

تغییر برنامه ملاقات عمومی به این زمان ،با هدف هماهنگی با سایر ادارات و ارگان هاانجام یافته است.

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام