اطلاعیه

دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد:

اخیراً متنی تحت عنوان " پیش نویس شیوه نامه پیمانکار جزء ساختمان (تاسیسات مکانیکی و برقی) با آرم جمهوری اسلامی و عنوان وزارت راه و شهرسازی در فرمت پیش نویس شیوه نامه های تهیه شده توسط این دفتر، در فضای مجازی منتشر شده است، لیکن پیش نویس فوق متعلق به این دفتر و حوزه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نبوده و از اساس و پایه فاقد هرگونه اعتبار حتی به عنوان پیش نویس است.

در این اطلاعیه خاطرنشان شده که فرد یا افراد تهیه کننده این متن پس از شناسایی به شورای انتظامی و مرجع قضایی معرفی خواهند شد.

گروه اطلاعیه: 
آموزش

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام