راهنمایی مالیاتی

در جهت پاسخ به سوالات مهندسان گرامی عضو سازمان در زمینه های مالیاتی، آقای محمدکاظم درّی مشاور محترم امور مالیاتی سازمان هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9 صبح تا 12 در محل سازمان حضور دارند و راهنمای مراجعان خواهند بود.

شماره تلفن تماس برای تعیین  وقت قبلی 09132584121 می باشد

بخشنامه ها و اطلاعيه هاي مالي و مالياتي

گروه اطلاعیه: 
امور مالی

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام