راهنمایی برای ارسال درخواست بخشودگی جرایم موضوع ماده 169

مشاور امور مالیاتی سازمان در نامه ای خطاب به اعضای دارای پروانه اشتغال سازمان اعلام کرد:

پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص پیامک‌های ارسالی از سازمان امور مالیاتی کشور مربوط به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به هماهنگی بعمل آمده با مسئولین محترم اداره کل امور مالیاتی استان یزد، جرائم مزبور با درخواست کتبی شخص مؤدی قابل بخشودگی خواهد بود. لذا به منظور یکنواختی در ارائه درخواست‌ها، متن پیشنهادی مشاور مالیاتی سازمان به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

آقای درّی اضافه کرده است، همکاران محترم پس از دریافت برگ جرائم حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ با مراجعه به اداره کل امور مالیاتی استان یزد، معاون محترم درآمدهای مالیاتی (اقای رضایی پندری) اقدام مقتضی معمول نمایند.

برای دانلود متن نامه کلیک کنید.

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام