سمينار آموزشي تخصصي سيستم هاي ارتينگ و هم بندي و حفاظت صاعقه

هزينه شركت در اين سمينار مبلغ 790.000 ريال بهمراه 12درصد تخفيف اعضاي سازمان در محل هتل ارگ يزد
برگزار کننده: 
مؤسسه فني و مهندسي علم و صنعت طبرستان
زمان شروع: 
97/02/22 ساعت 9
زمان پایان: 
97/02/22 ساعت 17

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام