دومين همايش ملي نظارت كارگاهي با امتياز ارتقاء پايه پروانه اشتغال

شركت در همايش مذكور به عنوان امتياز يك دوره آموزشي جهت ارتقاء پايه نظارت (3به2 و 2به1) مهندسان رشته هاي عمران ومعماري منظور خواهد شد . شركت در كميسيونهاي تخصصي (دوشنبه 97/02/24 از ساعت 15 الي 20) و برنامه اصلي همايش (سه شنبه 97/02/25 از ساعت 8 الي 13) جهت صدور گواهي مربوطه الزامي است . هزينه شركت در همايش مبلغ 1.600.000 ريال جهت اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان يزد و مبلغ 2.400.000 ريال جهت اعضاي نظام مهندسي ساختمان ساير استان ها مي باشد
برگزار کننده: 
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد
زمان شروع: 
97/02/24
زمان پایان: 
97/02/25

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام