اطلاعیه بسیارمهم درخصوص استفاده از باقیمانده ظرفیت مهندسی

کد خبر: YN2226 لینک ثابت خبر

بدينوسيله به استحضار مي رساند كه در راستاي بهبود فرايند خدمات مهندسي و براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۱ هيئت مديره محترم سازمان ، مقرر گرديد مهندسين محترم تا پايان خرداد ماه سال جاري امكان استفاده از باقيمانده ظرفيت تخصيص يافته تا پايان سال 1397 را داشته باشند و پس از آن ، اين ظرفيتها مستهلك خواهد شد.
همچنين مقررگرديده است ازاين پس در ابتداي هر سال براساس دستورالعمل مصوب ، براي مهندسين واجدشرایط تخصيص ظرفيت صورت گرفته و تا پايان همان سال با رعایت تعداد کار، امكان استفاده از اين ظرفيت را داشته باشند.لازم به توضيح است كه ظرفيت اشتغال نظارت به صورت دوره اي و در يك برش زماني و ظرفيت اشتغال طراحي به صورت ساليانه محاسبه مي گردد.
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد

بالای صفحه ارسال شده توسط ravabet_omumi در پ., 04/11/2019 - 18:09

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام