اشكذر

مسئول: مهندس محمدحسين پيشداد********************** خزانه دار: مهندس سيدمهدي ميرباقري
آدرس: 
اشكذر خيابان امام خميني ميدان بسيج جنب هتل آپارتمان امين دفتر نظام مهندسي شهرستان اشكذر
تلفن: 
32727525

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام