خاتم

مسئول: مهندس محسن ستوده ******************* خزانه دار:مهندس محمد صادقي سرچشمه
آدرس: 
شهرستان خاتم خيابان امام خميني-بلوارشريعتي-شريعتي دهم جنب كانون آموزش قلم چي كدپستي8988138558 سازمان نظام مهندسي شهرستان خاتم
تلفن: 
32570909

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام