هیات مدیره

رئيس سازمان
رشته تحصیلی:
عمران
نایب رئیس اوّل
رشته تحصیلی:
عمران
نايب رئيس دوم
رشته تحصیلی:
عمران
دبیر
رشته تحصیلی:
مکانیک
خزانه دار
رشته تحصیلی:
برق
عضو اصلي
رشته تحصیلی:
عمران
عضو اصلي
رشته تحصیلی:
عمران
عضو اصلي
رشته تحصیلی:
معماری
عضو اصلي
رشته تحصیلی:
نقشه برداري
عضو اصلي
رشته تحصیلی:
معماري
عضو اصلي
رشته تحصیلی:
معماری

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام