هیات مدیره

دکتر مهدی سالاری

سمت: 
رئيس سازمان
تصویر شخصی: 
رشته تحصیلی: 
عمران

دكتر احمدعلی فلاح

سمت: 
نایب رئیس اوّل
تصویر شخصی: 
رشته تحصیلی: 
عمران

دكتر محمد فروغی

سمت: 
نايب رئيس دوم
تصویر شخصی: 
رشته تحصیلی: 
عمران

مهندس علی اصغر زحمتکش

سمت: 
دبیر
تصویر شخصی: 
رشته تحصیلی: 
مکانیک

مهندس محسن صحراکاری

سمت: 
خزانه دار
تصویر شخصی: 
رشته تحصیلی: 
برق

دكتر محمّدرضا جواهري

سمت: 
عضو اصلي
تصویر شخصی: 
رشته تحصیلی: 
عمران

مهندس محسن اولياء

سمت: 
عضو اصلي
تصویر شخصی: 
رشته تحصیلی: 
عمران

مهندس سیدمنصور سیدعلاقه بند

سمت: 
عضو اصلي
تصویر شخصی: 
رشته تحصیلی: 
معماری

مهندس محمد حسینی

سمت: 
عضو اصلي
تصویر شخصی: 
رشته تحصیلی: 
نقشه برداري

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - هیات مدیره

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام