برگزاري انتخابات هيئت رئيسه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ کد خبر: YN1235 لینک ثابت خبر

براساس ماده 71 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ، انتخابات هيئت رئيسه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد انجام يافت و آقاي مهندس عليرضا فرشيد از سوي هيئت مديره دورة هفتم سازمان به عنوان رئيس انتخاب گرديد .

دكتر محمدرضا جواهري نيز به عنوان نايب رئيس اول، دكتر ابوالفضل اسدي نايب رئيس دوم و مهندس محمدرضا شاه حسيني به عنوان دبير انتخاب گرديدند كه به اين ترتيب اعضاي هيئت رئيسه اين سازمان در سال كاري جديد بدون تغيير در سمت هاي خود ابقا شدند .

مهندس فرشيد رئيس سازمان پس از اين انتخاب در گفتگوي كوتاهي با روابط عمومي سازمان ضمن تشكر از حسن اعتماد هيئت مديره ، اين انتخاب را نشانة انسجام و همدلي اعضاي هيئت مديره دوره هفتم سازمان دانست و ابراز اميدواري كرد در يك سال پيش رو ، طرحها و برنامه ريزيهاي گستردة انجام شده به شكوفايي برسد .

وي اولويت هاي مهم سازمان در حال حاضر را تحكيم ساختار خدمات مهندسي ، رونق اشتغال مهندسان و به نتيجه رساندن اهداف كميته حمايت از سرمايه گذاري عنوان كرد .

بالای صفحه ارسال شده توسط ravabet_omumi در سه شنبه, ۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۴ب.ظ

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام