مهندسين ناظر محترم آيا مي دانيد: جعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفه اي به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضايي، تخلف حرفه اي محسوب و مستلزم مجازات از درجه سه تا پنج مي باشد.                      مهندسين ناظر محترم آيا مي دانيد : صدور گواهي هاي خلاف واقع، تخلف حرفه اي محسوب و مستلزم مجازات انتظامي از درجه يك تا پنج مي باشد                     مهندسين ناظر محترم آيا مي دانيد : مسامحه يا عدم توجه در انجام امور حرفه اي به نحوي كه موجب اضرار غير و يا تضييع حقوق يا اموال عمومي شود، تخلف حرفه اي محسوب و مستلزم مجازات انتظامي از درجه يك تا درجه پنج مي باشد

برگزاري نشست هم انديشي مهندسان نقشه بردار استان يزد

به دعوت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد، مهندسان نقشه بردار عضو سازمان در يك نشست هم انديشي در محل پژوهشكده فرهنگيان يزد شركت كردند.

برگزاري دوره آموزش توجيهي مهندسان استان

يك دوره آموزش توجيهي سه روزه براي مهندسان رشته هاي هفتگانه عضو سازمان كه به تازگي در آزمون ورود به حرفه پذيرش شده اند برگزار شد.

دعوت مهندسان به تكميل ثبت نام نهايي الكترونيكي دريافت شماره اقتصادي

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد با صدور اطلاعيه مهم مالياتي، اعضاي داراي پروانه اشتغال سازمان را به تكميل ثبت نام نهايي الكترونيكي دريافت شماره اقتصادي براي تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي دعوت كرد.

متن اطلاعيه چنين است:

برگزاري همايش سلامت بانوان مهندس در يزد

دومين همايش سلامت ويژه بانوان عضو خانواده نظام مهندسي ساختمان استان يزد برگزار شد.

برگزاري همايش آموزشي نظارت، ويژه بانوان سازمان

نخستين همايش آموزشي نظارت و نحوه تكميل فرم هاي گزارشي ويژه بانوان مهندس داراي پروانه اشتغال در يزد برگزار شد.

صفحات

معرفی سازمان نظام مهندسی

سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی غیردولتی است که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به صورت رسمی تاسیس گردیده است. سازمان نظام مهندسی ساختمان دارای واحدهای استانی است و از نظر حقوقی هر سازمان استانی دارای شخصیت مستقل است. ارکان سازمان عبارت است از سازمان استان‌ها، هیات عمومی سازمان، شورای مرکزی، رییس سازمان و شورای انتظامی.