آغازبه کار همایش ملی نظارت کارگاهی در استان یزد

همایش ملی نظارت کارگاهی در استان یزد با فعالیت سه کمیسیون تخصصی همایش در هتل ارگ جدید یزد آغاز به کار کرد.

برگزاری کنفرانس خبری در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد

در آستانه برگزاري اولين همايش ملي نظارت كارگاهي در استان يزد آقاي دكتر بديعي عضو شوراي مركزي سازمان به اتفاق آقايان مهندس فرشيد رئيس سازمان و دكتر جواهري دبير همايش ملی نظارت کارگاهی در يك كنفرانس خبري با شركت خبرنگاران رسانه هاي استاني و كشوري شركت كردند.

در نظارت كارگاهي ، مهندس ناظر پيوسته در تماس با عملیات اجرایی است

آقاي مهندس اولياء عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد با استقبال از برگزاري اولين همايش ملي نظارت كارگاهي در استان يزد ، آن را نقطه عطف مهمي در تثبيت نظارتهاي مستمر و مقيم مهندسان بر كارگاههاي ساختماني توصيف كرد و گفت :

ناظر كارگاهي حداقل هشت وظيفه اساسي برعهده دارد

آقاي مهندس شاه حسيني عضو هيت رئيسه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد كه در آستانه برگزاري اولين همايش ملي نظارت كارگاهي با خبرنگاران سخن مي گفت ، در تبيین وظایف ناظر كارگاهي اظهار داشت : بررسي نقشه ها از نظر اجرايي بودن و انطباق يكايك جزئيات آنها با آئين نامه ها و دستورالعمل ها وظيفه اوليه ناظر كارگاهي است .

یزد، استان نمونه برای اجرای نظارت کارگاهی

آقاي دكتر بديعي عضو شوراي مركزي نظام مهندسی ساختمان كشور كه براي شركت در اولين همايش ملي نظارت كارگاهي به يزد سفر كرده است در بدو ورود در يك مصاحبه با روابط عمومی سازمان با استناد به تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداريها اظهار داشت : در اين تبصره تأكيد شده كه كليه عملياتي ساختماني بايد با نظارت مستمر كارگاهي انجام شود و مهندس ناظر انطباق عمليات ساختماني با طرح ها و نقشه هاي مصوب را برعهده دارد .

نظارت كارگاهي ضرورت انكار ناپذير ساخت وساز بخش خصوصي

 آقاي مهندس باقرزاده عضو شوراي مركزي سازمان در سفر يزد و در آستانه برگزاري نخستين همايش ملي نظارت كارگاهي به خبرنگار روابط عمومي سازمان گفت : تا به حال كه حدود بيست سال از تصويب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مي گذرد موضوع نظارت مقيم مهندسان ناظر در كارگاههاي ساختماني بخش خصوصي مغفول مانده و اين در حاليست كه در بخش خصوصي بين 10 تا 20 برابر بخش دولتي براي ساخت و ساز هزينه مي شود و لازم است براي تمامي پروژه ها بويژه پروژه هاي گروه "ب" به بالا نظارت مقيم عملياتي گردد .

نظارت کارگاهی باید از یک شغل ثانویه و فرعی به اشتغال اصلی مهندسان عرصه ساختمان تبدیل شود.

آقای دکتر نقصان محمدی مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد در آستانه برگزاری اولین همایش ملی نظارت کارگاهی در یک مصاحبه احتصاصی با روابط عمومی سازمان ضرورت آسیب شناسی وضع موجود و تعیین راهکارها و راهبردهای برون رفت از آن را خاطر نشان کرد و خواستار بررسی دقیق قوانین و مقررات در حوزه نظارتی شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد: مقررات نظارت کارگاهی باید بومی سازی شود.

آقای مهندس فرشید در دیدار با شهردار یزد از همکاری فعال شهرداری در برگزاری اولین همایش ملی نظارت کارگاهی در استان یزد تقدیر کرد و گفت: شهرداری به لحاظ ارتباط مستقیم و قوی با مالکان، می تواند نقش مهمی در پیگیری نظارت بر کیفیت ساخت وسازها و برخورد با متخلفان برعهده گیرد.

شهردار یزد: باید تمام ساخت و سازها مشمول مقررات نظارت کارگاهی شود.

آقای مهندس عظیمی زاده شهردار یزد در آستانه برگزاری اولین همایش ملی نظارت کارگاهی در یزد گفت: ساختمان ها به عنوان سرمایه های ملی نقش مهمی در تامین رفاه جامعه دارند و اکثر خانواده ها بالاترین هزینه های تمام دوره زندگی شان در بخش مسکن است. از همین رو نظارت کیفی و کنترل ساخت و ساز نقش مهمی در حفظ جان و مال مردم دارد.

نشانی جدید ساختمان اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی نشانی جدید اداره نظام مهندسی و کنترل ساختمان این اداره کل را اعلام کرد:

صفحات

معرفی سازمان نظام مهندسی

سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی غیردولتی است که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به صورت رسمی تاسیس گردیده است. سازمان نظام مهندسی ساختمان دارای واحدهای استانی است و از نظر حقوقی هر سازمان استانی دارای شخصیت مستقل است. ارکان سازمان عبارت است از سازمان استان‌ها، هیات عمومی سازمان، شورای مرکزی، رییس سازمان و شورای انتظامی.