جستجو

خدمات الکترونیک

سامانه های نرم افزاری


اتوماسیون اداری (میروفایلر)

سامانه سینا

سامانه خدمات الكترونيک (نارَنج)

سامانه آنلاين خدمات مهندسی

دفتر مديريت و كنترل گاز

پرتال خدمات الکترونیک

پرداخت حق عضویت

سامانه صدور، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال به کار مهندسی (یزدپک)

سامانه تيكتينگ (مخصوص پرسنل سازمان)

فرم ثبت نام درخواست توكن امضاي ديجتيال

 

دانلودها


اپلیکیشن نظارت گاز

نرم افزار شهرداری (CME)

نرم افزار امضاي ديجيتال

نرم افزار AnyDesk

راهنماها


فيلم راهنماي فرآیند حذف فیزیکی نقشه های گاز و فعال سازی امضای دیجیتال

راهنماي استفاده از توكن

راهنماي استفاده از امضاي ديجيتال در سيستم گاز

راهنمای ارسال و بررسی نقشه

راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای نظارت

راهنمای تکمیل و تائید اطلاعات هویتی و سوابق کاری

راهنمای ثبت اولیه درخواست ظرفیت طراحی و نظارت

راهنمای سامانه کنترل و نظارت گاز_ویژه مهندسین

راهنمای ارجاع نظارت

 

اطلاعيه های واحد انفورماتيک


دعوت به همکاری در راستای توسعه سامانه جامع خدمات مهندسی سازمان (98/11/28)