جستجو

اعضای کمیسیون موضوعی مدیریت بحران

Image
مطلبی

دکتر محمدرضا مطلبی زاده

رییس

رشته تحصیلی:

عمران

Image
اسحاقیه

مهندس امیرحسین اسحاقیه

دبیر

رشته تحصیلی:

معماری

Image
تقی

مهندس شهرام تقی زاده

عضو کمیسیون موضوعی

رشته تحصیلی:

برق

Image
منتظری

دکتر مرجان منتظری

عضو کمیسیون موضوعی

رشته تحصیلی:

شهرسازی

Image
فرساد

مهندس فیروزه فرساد

عضو کمیسیون موضوعی

رشته تحصیلی:

مکانیک

Image
صالحی

مهندس حسن صالحی وزیری

عضو کمیسیون موضوعی

رشته تحصیلی:

نقشه برداری

Image
امجد

مهندس محمد امجد

عضو کمیسیون موضوعی

رشته تحصیلی:

معماری