ابلاغ تعهد نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

کد خبر: YN1083 لینک ثابت خبر

وزارت راه و شهرسازی با ارسال نامه ای به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان را ابلاغ کرد. رعایت و اجرای این نظام نامه توسط مهندسان و بنگاه های حرفه های مهندسی ساختمان مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوبط 1374 الزامی است. 

در همین ارتباط اداره کل راه و شهرسازی استان نیز ضمن درخواست اطلاع رسانی به اعضای سازمان خاطر نشان کرده است در هنگام صدور، تمدید و تجدید پروانه اشتغال به کار، یک نسخه از متن نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان به متقاضیان پروانه تحویل و تعهد مکتوب از آنها اخذ و در پرونده مربوط نگهداری شود. 

بالای صفحه ارسال شده توسط admin در پ., 09/15/2016 - 00:11

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام