جستجو

راهنمای کاربردی موضوعات مرتبط با تکمیل ثبت نام، بازیابی کلمه عبور و اصلاح اینتاکد

  • صفحه اصلی
  • راهنمای کاربردی موضوعات مرتبط با تکمیل ثبت نام، بازیابی کلمه عبور و اصلاح اینتاکد
1

با توجه به سوالات مکرر راهنمای کاربردی موضوعات مرتبط با تکمیل ثبت نام، بازیابی کلمه عبور و اصلاح اینتاکد از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد منتشر شد.

 

راهنمای بازیابی نام کاربری و کلمه عبور اظهار نامه مالیاتی

راهنمای نحوه تکمیل فرم  تبصره ماده 100 قانون مالیات ها در اظهارنامه

راهنمای تصحیح اینتاکد