برنامه اجرائی گروه کوهنوردی نظام مهندسی در شش ماه دوم سال 1395

گروه کوهنوردی باشگاه ورزشی سازمان در نیمه دوم سال جاری 13 برنامه کوهنوردی را به اجرا می گذارد. این برنامه ها که از نوع متوسط یا نیمه سنگین است شامل عزیمت به قله آب عسل ( 95/7/9)، غار دُربيد از روستاي طامهر(95/8/7)، منطقه غار بيدستان به دستجرد و كُردآباد (95/9/5)، كويرنوردي سراسري نظام مهندسي (10 الی 95/9/12)، قله شيركوه (95/10/3)، كوهپيمايي از روستاي بيداخويد به توران پشت (95/11/1)، قله كوه بوهرُك مهريز (95/11/29)، قله نارستانه (95/12/27) و5 برنامه کوهنوردی پیشنهادی آزاد می باشد. برای فراهم آوردن زمینه هرچه گسترده تر مهندسان عضو سازمان و اعضای خانواده های آنان در این برنامه های ورزشی، کلیه برنامه های کوهنوردی روزهای جمعه هر هفته همراه با تامین وسیله نقیه تا پای کوه خواهد بود. در نیمه نخست سال جاری نیز گروه کوهنوردی باشگاه ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد چند برنامه کوهنوردی و کویرنوردی را به اجرا گذاشته و اجرای یک برنامه کوهنوردی و کویرنوردی سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور را در کارنامه خود دارد.

این گروه همچنین مانند گذشته برنامه های کوهنوردی مختلفی را در خارج از استان با هماهنگی سایر سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها اجرا خواهد کرد.

گروه اطلاعیه: 
امور رفاهی

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام