جستجو

برگزاری دهمین جلسه سیاست گذاری خدمات مهندسی سازمان

  • صفحه اصلی
  • برگزاری دهمین جلسه سیاست گذاری خدمات مهندسی سازمان
1

دهمین جلسه سیاست گذاری خدمات مهندسی برگزار و موضوع روندکار واحد خدمات مهندسی مطرح و در این خصوص بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد؛ این جلسه که با حضور علی اصغر زحمتکش، رئیس سازمان و جمعی از مدیران سازمان برگزار شد، مقرر گردید تا اصلاح فرم های گزارشات نظارتی تا یک ماه آینده جمع بندی شده و همزمان زیر ساخت پیاده سازی آن در سیستم  سینا و ارتباط با شهرداری ایجاد گردد.
همچنین مقرر گردید در خصوص اجرایی شدن روند داوری در قراردادهای سازمان و شیوه نامه و تعرفه، بررسی های لازم صورت پذیرد.
در بخش دیگری از این نشست نیز در خصوص اجرایی شدن پایش و ارزیابی مجریان و همچنین یکپارچه سازی و بروز رسانی قراردادهای آنها در سازمان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
 همچنین مقرر گردید، جهت بهبود روند خدمت رسانی، با اختصاص واحدی مجزا جهت مشاوره در سازمان به مالکین و مجریان و نیز عقد قرارداد در محل سازمان، اقدامات لازم صورت گیرد.
در ادامه این جلسه مقرر شد، سامانه شهروند سپاری شهرداری شاهديه، تمامی مراحل بصورت الکترونیکی و به عنوان پایلوت اجرایی شود. 
در پایان این نشست بر ایجاد زیرساخت و چک لیست های لازم در خصوص نظارت بر آزمایشگاه ها در سامانه سازمان از طریق  واحد انفورماتیک، تاکید شد.