جستجو

ضوابط تمدید پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام شد

  • صفحه اصلی
  • ضوابط تمدید پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام شد
1

مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهر سازی در  نامه ضوابط تمدید پروانه اشتغال بکار اشخاص حقیقی و حقوقی را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد؛ متن کامل این نامه  شرح ذیل است:
1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تاریخ اعتبار مندرج در پروانه اشتغال به کار ایشان در دوره زمانی یکم فرودین ماه 1399 لغایت 31 تیرماه 1399 منقضی شده است، موظفند نسبت به تمدید پروانه اشتغال بکار خود اقدام نموده و در صورت عدم اقدام به استناد بخشنامه مذکور، پروانه های اشتغال به کار آنان از تاریخ یکم مردادماه 1400 فاقد اعتبار می باشد.
2- اعتیار کلیه پروانه های اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی یاد شده که تاریخ اعتبار مندرج در پروانه ایشان از تاریخ یکم مردادماه 1399 به بعد پایانه یافته است تا تاریخ سی ام آبان ماه 1400 تمدید می گردد.
شایان ذکر است سازمان های نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استان مکلفند ضمن اطلاع رسانی مناسب مفاد این بخشنامه به کلیه اعضای خود، تمهیدات لازم را با اولویت بهره مندی حداکثری از سرویس ارائه خدمات
غیر حضوری و با رعایت کامل ضوابط و بخشنامه های جاری و دستورالعمل های بهداشتی ابلاغی مراجع ذیصلاح
معمول و نسبت به انجام فرایندهای مربوط بالاخص تمدید پروانه اشتغال به کار اعضای حقیقی و حقوقی متقاضی، اقدام نمایند. اداره کل راه و شهرسازی استان نیز حسب شرح وظایف خود مسئولیت نظارت بر حسن انجام خدمات مذکور توسط سازمان های نظام مهندسی را برعهده خواهد داشت.