جستجو

اعضای كميسيون اخلاق حرفه ای

سیداحمدرضا کلانتری

مهندس سیداحمدرضا کلانتری

رئيس

رشته تحصیلی:

عمران

سعید ابویی مهریزی

مهندس سعید ابویی مهریزی

نايب رئيس

رشته تحصیلی:

نقشه برداری

مریم حق شناس

مهندس مريم حق شناس

دبير

رشته تحصیلی:

برق

محبوبه نواب زاده

مهندس محبوبه نواب زاده

عضو کمیسیون

رشته تحصیلی:

عمران

محمدحسن میرجلیلی

مهندس محمدحسن میرجلیلی

عضو کمیسیون

رشته تحصیلی:

عمران

سیدحمید جلیلیان

مهندس سیدحمید جلیلیان

عضو کمیسیون

رشته تحصیلی:

معماری

علی محمد پیله ور

مهندس علی محمد پیله ور

عضو کمیسیون

رشته تحصیلی:

برق

محسن اولياء

مهندس محسن اولياء

نماینده هیئت مدیره

رشته تحصیلی:

عمران