دعوت به همکاری در بازنگری قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد اعلام کرد: با توجه به اینکه بازنگری در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس شورای اسلامی در دست اقدام می باشد، از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد دعوت می شود پیشنهادهای سازنده خود را به نشانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد ارسال نمایند.

گروه اطلاعیه: 
ریاست

دسترسی های سریع



یزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام