جستجو

بررسی مشکلات روند صدور پروانه و فرآیند ساخت در شهرستان بافق

  • صفحه اصلی
  • بررسی مشکلات روند صدور پروانه و فرآیند ساخت در شهرستان بافق
bafgh

نشست هم اندیشی دفتر نظام مهندسی بافق و شهرداری شهر بافق پیرامون بررسی روند صدور پروانه و فرآیند ساخت در شهرستان بافق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، این نشست با هدف ایجاد هماهنگی و همکاری بیشتر بین شهرداری و نمایندگی سازمان نظام مهندسی و ارائه خدمات بهینه و مطلوب به شهروندان برگزار شد.

رئیس نظام مهندسی ساختمان شهرستان بافق با اشاره به دستاوردهای این نشست اظهار کرد:کاربرگ‌های شروع عملیات ساختمانی، پایان کار و تمدید نظارت ارائه شده از سمت دفتر نظام بافق مورد توافق دو طرف قرار گرفت.

علوی افزود: شهرداری از پذیرفتن کاربرگ‌ها بدون تایید نظام مهندسی استنکاف نماید و مالکین را موظف به هماهنگی با ناظرین در هنگام شروع عملیات ساختمان کند.

در این جلسه بر اهمیت و لزوم شناسنامه فنی ملکی ساختمان قبل از صدور پایان کار تاکید شد.
 

شهرستان‌