ابركوه

مسئول دفتر: مهندس رضا شريف ************** خزانه دار: مهندس مهدي ستار
آدرس: 
ابركوه ميدان امام حسين كوچه جنب بانك ملي –كوچه شفا كدپستي 8931985363 سازمان نظام مهندسي شهرستان ابركوه
تلفن: 
32828277

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام