تفت

مسئول: مهندس سيدمجيب طباطبائي************************ خزانه دار- مهندس سيدمهدي اعرابي
آدرس: 
شهرستان تفت-بلوار شهيد بهشتي نبش كوچه اداره تعاون سازمان نظام مهندسي شهرستان تفت
تلفن: 
32627474

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام