همايش ملي مباني طراحي موزه هاي دفاع مقدس (95/12/08)

زمان برگزاري همايش يكشنبه 8 اسفند 1395
برگزار کننده: 
باغ موزه دفاع مقدس و ترويج فرهنگ مقاومت
فایل ضمیمه: 

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام