جستجو

پیگیری های نظارت عالیه سازمان موجب ورود پروژه های شرکت اسکان کویر به نظام مهندسی ساختمان استان یزد از سال 98 شد

  • صفحه اصلی
  • پیگیری های نظارت عالیه سازمان موجب ورود پروژه های شرکت اسکان کویر به نظام مهندسی ساختمان استان یزد از سال 98 شد
1

مسئول واحد کنترل و نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد گفت: پروژه مسکونی گرینلند از مجموعه پروژه های شرکت اسکان کویر با ۲۷ هزار متر مربع زیربنا است که از ابتدای سال ۱۳۹۸ از طریق پیگیری های نظارت عالیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، وارد سازمان شد.

به گزارش سازمان نظام مهندس ساختمان استان یزد، پیرو سلسله بازدید های هفتگی از پروژه های خاص و بزرگ دارای مجوز از سازمان نظام مهندسی، مهندس علی اصغر زحمتکش؛ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، اعضای هیئت مدیره و مدیران سازمان از پروژه مسکونی گرینلند از مجموعه پروژه های شرکت اسکان کویر بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند اجرایی کار از ابتدا تا کنون و نظرات مجموعه در خصوص خدمات مهندسی سازمان قرار گرفتند.

مهندس مهدی رضایی، مسئول واحد کنترل و نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در حاشیه این بازدید گفت: پروژه مسکونی گرینلند از مجموعه پروژه های شرکت اسکان کویر با ۲۷ هزار متر مربع زیربنا است که از ابتدای سال ۱۳۹۸ از طریق پیگیری های نظارت عالیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، وارد سازمان شد.

مهندس رضایی افزود: این پروژه در چهار بلوک مسکونی در قالب ۷۸ واحد تعریف شده و توسط ۴۴ مهندس طراح و ناظر پایه های یک و ارشد سازمان، طراحی و در حال نظارت است.

شایان بذکر است رسالت ذاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان، نظارت بر ارائه خدمات مهندسی و حسن اجرای مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازها است و مجموعه پروژه های شرکت اسکان کویر، یکی از مجموعه پروژه های تحت طراحی و نظارت مهندسین سازمان است.