سمينار توسعه، طرح و اجراي رويه هاي بتني (25 الي 95/10/26)

زمان برگزاري سمينار شنبه 25 و يكشنبه 26 دي ماه 1395
برگزار کننده: 
مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام