جستجو

دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرستان مهریز

  • صفحه اصلی
  • دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرستان مهریز

مسئول: مهندس سيدرضا محسن الحسينی 
آدرس:مهریز-شهرک شهید رجایی-میدان دفاع مقدس- کد پستی:۸۹۸۱۶۵۴۹۸۹

تلفن های تماس:۰۳۵.۳۲۵۲۹۱۷۰ ، ۰۳۵.۳۲۵۲۵۷۸۸
تلفکس:۰۳۵.۳۲۵۳۱۶۶۰