جستجو

دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرستان میبد

  • صفحه اصلی
  • دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرستان میبد

مسئول: مهندس محمدحسين صباغی فيروزآبادی 

آدرس: میبد-بلوار مدرس-مجتمع تجاری اداری مادر- کد پستی:8961967409

تلفن تماس:32329001-5
فکس:32329912