جستجو

برگزاری جلسه هم اندیشی سازندگان ذی صلاح 

  • صفحه اصلی
  • برگزاری جلسه هم اندیشی سازندگان ذی صلاح 
برگزاری جلسه هم اندیشی سازندگان ذی صلاح 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، پیرو بند دو صورتجلسه کمیسیون مجریان مورخ 10/07/1400، برگزاری اولین نشست هم اندیشی سازندگان ذی صلاح با حضور تعدادی از مجریان و به منظور  تبادل انتقادات و پیشنهادات، موارد فنی و اجرایی و نیزبررسی مسایل حقوقی جهت ارتقاء روند امور مجریان و بررسی چالش های پیش رو برگزار گردید.

در این جلسه به بررسی و تسهیل امور سازندگان حقیقی و حقوقی، بررسی  و تسهیل امورصدور و تمدید و ارتقاء شرکت ها و ایجاد اتاق فکر و تبادل اطلاعات تاکید شد.