اعلام نظر درخصوص دستورالعمل طرح و اجراي همبندي در ساختمانها

بدينوسيله از اعضاي محترم درخواست مي گردد ضمن مطالعه فايلهاي پيوست با موضوع دستورالمعل طرح و اجراي همبندي ساختمانها نظرات خود را حداكثرتا تاريخ 96/03/10 به سازمان اعلام نمايند.

گروه اطلاعیه: 
ریاست

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام