جستجو

رویکرد سازمان نظام مهندسی تنظیم رابطه صحیح و قانونی با مردم است

  • صفحه اصلی
  • رویکرد سازمان نظام مهندسی تنظیم رابطه صحیح و قانونی با مردم است
رئیس سازمان

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزدگفت: یکی از اصلی ترین برنامه های هیات مدیره دوره نهم نظام مهندسی ساختمان تنظیم رابطه صحیح و قانونی با مردم به عنوان اصلی ترین ذینفعان خدمات مهندسی، مهندسین و حاکمیت است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد؛ «مجتبی فرهمند» در نشست بررسی مسائل و مشکلات دفتر نمایندگی میبد که با حضور هیات رئیسه این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: روز به روز کنترل نظام مهندسی برساخت و سازهای شهری افزایش پیدا خواهد کرد و امیدواریم دفاترنمایندگی با برنامه‌هایی که درحوزه فرهنگ سازی و ارتباط با مردم و رسانه ها دارند این فرایند را تسریع شود.
وی رشد پرونده های ورودی به دفتر نظام مهندسی ساختمان شهرستان میبد را مثبت ارزیابی کرد و افزود: امیدواریم با کمک و همدلی مهندسین و حمایت  مسئولین و تعاملی که با مردم برقرار می شود عملکرد شهرستان میبد بیش از پیش به سمت مطلوب و کنترل ساخت و سازی های شهری پیش رود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد ارتقاء جایگاه مهندسین درفضای حرفه ای نظام ساخت و ساز، توجه به رفاهیات مهندسین به ویژه درشهرستان‌ها، ارتقاءکیفیت ساخت و ساز شهری و صنعتی درکل استان و شفاف سازی فرایندها در راستای ارائه خدمات به مردم را از راهبردهای اصلی نظام مهندسی دردوره نهم خواند.
فرهمند خاطرنشان کرد: یکی از اصلی ترین برنامه های هیات مدیره دوره نهم نظام مهندسی ساختمان تنظیم رابطه صحیح و قانونی با مردم به عنوان اصلی ترین ذینفعان خدمات مهندسی، مهندسین و حاکمیت است.
در ابتدای این جلسه نیز «محمدحسین صباغی» مدیر دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی در شهرستان میبد گزارشی از فعالیت های انجام شده در حوزه های ساخت و ساز ،نظارت ،دوره های آموزشی مهندسین و نحوه ارائه خدمات مهندسي ارائه كرد. 
گفتنی است در این جلسه هریک از اعضای هیات رئیسه دیدگاه های و نظرات خود را در راستای برنامه های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و دفاتر نمایندگی شهرستانی مطرح کردند.

شهرستان‌