كنفرانس ملي فرماندهي عمليات اطفاي حريق

برگزار کننده: 
جهاد دانشگاهي و دانشگاه علم و فرهنگ
زمان شروع: 
1396/04/27
زمان پایان: 
1396/04/28

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام