شرايط جديد استفاده اعضاي سازمان از بيمه تكميل درمان سال 1396

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد در راستاي رفاه حال اعضاي محترم، اقدام به عقد قرارداد بيمه تكميل درمان با شركت بيمه دانا نموده است.

با عنايت به عقد قرارداد جديد بيمه تكميل درمان از تاريخ 96/09/01، در ذيل جدول تعهدات بيمه مذكور و نحوه ثبت نام و استفاده اعضاء از آن ارائه مي گردد.

خواهشمند است ضمن مطالعه كامل شرايط، جهت ثبت نام با همراه داشتن مدارك مورد نياز از تاريخ 96/08/29 تا تاريخ  96/09/01  از ساعت 9 الي 13 به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان - طبقه سوم - واحد7 و عصرها از ساعت 17 الي 20 به نمايندگي بيمه دانا واقع در بلوار پاكنژاد - حدفاصل چهار راه فرهنگيان و سه راه آبنما - روبروي دفتر تأمين اجتماعي (شماره تماس: 37283458) مراجعه فرمائيد.

جدول تعهدات بیمه دانا در فایل ضمیمه قابل مشاهده است.

دسته بندی سند: 

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام