جستجو

عضویت مهندس فرهمند در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  • صفحه اصلی
  • عضویت مهندس فرهمند در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
1

با حکم وزیر راه و شهرسازی مجتبی فرهمند به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور انتخاب و اعتبار نامه خود را دریافت کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، مهندس «مجتبی فرهمند» پیش از این در رشته معماری با رای بالای مهندسین کشور به عنوان  منتخب جامعه مهندسین کشور در فهرست ارایه شده به وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت.
براساس این گزارش، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به عنوان نهاد بالادستی سازمان های نظام مهندسی کشور کار هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه های سازمان های استانی و تنسیق امور مهندسین در ابعاد کلان را برعهده دارد.
این شوراي متشكل از 25 عضو اصلي و 7 عضو علي البدل است كه از بين دو برابر افراد معرفي شده به وسيله هيأت عمومي با برگزاری انتخابات در هر رشته با قيد اصلي و علي البدل توسط وزير مسكن و شهرسازي انتخاب مي شوند. 
اعضاي شوراي مركزي بايد علاوه بر داشتن عضويت در هيأت مديره سازمان های استان، خوشنام و داراي سابقه انجام كارهاي طراحي، اجرايي، علمي، تحقيقي يا آموزشي برجسته و ارزنده باشند.