جستجو

الزامی شدن بهره گیری از خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک، جوش و بتن

  • صفحه اصلی
  • الزامی شدن بهره گیری از خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک، جوش و بتن
1

نظر به اهميت موضوع و ترويج استفاده از خدمات آزمايشگاه هاي ژئوتكنيك، جوش و بتن در دستيابي به كيفيت استاندارد خدمات مهندسي ساختمان و با عنايت به تأكيدات اداره كل راه و شهرسازي استان و پس از اخذ مجوزهاي قانوني آن، منبعد بهره گيري از خدمات مذكور الزامي گرديد.

لذا شايسته است مهندسين طراح، ناظر و مجريان و سازندگان ذيصلاح ضمن مطالعه كامل دستورالعمل هاي تدوين شده در اين رابطه و راهنمايي كارفرمايان محترم، توجه ويژه اي در خصوص اين موضوع مبذول نمايند.

لازم بذكر است در گام نخست آزمايش ژئوتكنيك صرفاً براي ساختمان هاي گروه "ج و د" و آزمايش هاي جوش و بتن در "كليه گروه هاي ساختماني" الزامي مي باشد.