جستجو

لزوم بيمه تامين اجتماعی اشخاص حقوقی عضو سازمان

  • صفحه اصلی
  • لزوم بيمه تامين اجتماعی اشخاص حقوقی عضو سازمان
بیمه

بنا بر دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان، شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي طراح و ناظر و دستورالعمل تشخيص صلاحيت و صدور پروانه اشتغال به كار شركت هاي خدمات فني و آزمايشگاهي، مديرعامل، تعدادي از اعضاي هيئت مديره و سرپرستان كارگاه به عنوان شاغل تمام وقت شركت ها تلقي شده و بند 1-29 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان بيمه شدن اين اعضا در شركت را معيار تشخيص قرار داده است. همچنين مطابق ماده 148 قانون كار و ماده 38 قانون تامين اجتماعي، اشخاص حقوقي عضو سازمان استان موظفند تمام افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست ايشان كار مي كنند را بيمه نمايند. ماده 37 قانون تامين اجتماعي، مبناي كنترل اين مهم را دريافت مفاصا حساب پرداخت حق بيمه از اين شركتها در زمان تمديد، ارتقا يا تجديد پروانه اشتغال بكار عنوان نموده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان، اداره كل راه و شهرسازي استان يزد تصميم دارد تا از ابتداي آبان ماه سال جاري تمام وقت بودن اشخاص در شركت هاي عضو سازمان را از طريق كنترل بيمه تامين اجتماعي ايشان اجرايي نمايد.

لذا تمامي اشخاص حقوقي عضو سازمان لازم است با در نظر گرفتن موارد بالا اقدامات لازم در اين خصوص بعمل آورند.