نشست هیأت عمومی گروه معماری با موضوع اجلاس بیست و یکم شورای مرکزی برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ کد خبر: YN1791 لینک ثابت خبر

در ابتدای نشست، دکتر طاهره نصر، رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی،از اعضای حاضر در جلسه درخواست کرد تا مسائل و دغدغه های استان خود برای انعکاس در قطعنامه اجلاس بیست و یکم را مطرح کنند.

 تبصره 2 ماده 12، شیوه نامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، شرح و قیمت گذاری خدمات مهندسی معماری، وحدت رویه و طرح سوالاتی در جهت رفع ابهامات از جمله مواردی بود که دراین جلسه مطرح شد.

در ادامه نشست «طاهره نصر» به توضیح عملکرد گروه تخصصی معماری در سال گذشته پرداخت که محورهای آن به شرح زیر است:

الف- اهداف و چشم اندازهای گروه تخصصی معماری شورای مرکزی:

1- توسعه شرح خدمات مهندسی معماری

2-تدوین و ترویج مقرراتملی ساختمان در معماری

3- انرژی و محیط زیست در معماری 

4- بهره گیری از فناوری های نوین در معماری

5- هویت در معماری ایرانی- اسلامی با تاکید بر ارزش های بومی و منطقه ای

 

ب- اهم ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﻧﺘﺎﯾﺞ:

1- تشکیل 27 جلسه گروه تخصصی معماری (از اردیبهشت 96 به مدت یک سال)،تشکیل 66 جلسه کارگروه های تخصصی معماری  و299 نفر جلسه و 897 نفر ساعت (از مرداد تا آذر 96)

2-تعریف چشم اندازی پنجگانه برای معماری (توسعه شرح خدمات مهندسی معماری، ترویج و تدوین مقررات ملی ساختماندر معماری، انرژی و محیط زیست در معماری، بهره گیری از فن آوری های نوین در معماریو همچنین هویت در معماری ایرانی اسلامی با تأکید بر ارزش های بومی و منطقه ای)

4- تشکیل10 کارگروه تخصصی در گروه معماری و استفاده از توانمندی، نظرات و تجارب اعضای معمارسازمان های مختلف کشور با حضور نمایندگانی از 28 استان کشور از مرداد تا آذر 96 (کارگروه های نظام نامه نماسازی و سیمای ساختمان ها،  معماری داخلی ساختمان ها و محوطه سازی، مباحث حقوقی شرح خدمات مهندسی معماری، تهیه نظامنامه اجرای مقررات ملی ساختمان مبحث 21 و 22 در مهندسی معماری، بررسی تجربیات جهانی در زمینه مقررات ملی ساختمان در معماری، اجرای مقررات ملی ساختمان مبحث 19 با رویکرد ممیزی و بومی سازی در مناطق کشور، توسعه و ترویج الگوهای پایداری در طراحی معماری، تبیین جایگاه فناوریهای نوین در معماری، هویت در معماری ایرانی اسلامی، ویرایش مبحث 4 مقررات ملی ساختمان)

4- تشکیل جلسات هم اندیشی

 تشکیل 3 جلسه با نمایندگان هیأت مدیره در رشته معماری و نیز نمایندگان گروه های تخصصی معماری تمام استان های کشور وبا حضور ریاست شورای مرکزی در محل شورای مرکزی، که در جلسه اول در مرداد 96 اعضای هرکارگروه در جلسه گروه تخصصی معماری و به پیشنهاد استان مربوطه انتخاب شده و کارگروه ها با اعضای معرفی شده شروع به کار کردند. در جلسه دوم آبان ماه 96 برگزار شد عملکرد کارگروه ها توسط گروه تخصصی معماری شورای مرکزی به اطلاع نمایندگان استان ها رسید وهم اندیشی لازم صورت گرفت. در جلسه سوم بحث شرح خدمات مهندسی معماری مطرح شد.

5- تشکیل جلسات مشترک با وزارت راه و شهرسازی شامل برگزاری جلسه مشترک گروه تخصصی معماری بامعاون مسکن و ساختمان (دکتر حامد مظاهریان) و معاون محترم شهرسازی و معماری (دکتر سعیدایزدی)

6-تشکیل جلسه مشترک با اعضای کمیته تدوین مبحث 4 مقررات ملی ساختمان

7- گزارش پیشنهادی مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی

8- بررسی جایگاه نظارت معماری با توجه به آسیب شناسی زلزله غرب کشور

9- طرح نامه شماره 6495/د/ش م مورخ 04/07/96 رییس گروه تخصصی معماری درباره تبصره 2 ماده12

10-پیشنهاد دوره های آموزشی معماری برای ورود به حرفه، بازآموزی و ارتقا به کمیسیون آموزش شورای مرکزی

11-پیشنهادات ارائه شده ازسوی گروه به دبیر محترم اجرایی و هیأت رئیسه سازمان:

11-1- پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک معماری با وزارت راه و شهرسازی در راستای تعامل شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی

11-2-تهیه بانک اطلاعاتی معماری: درگام نخست فرمت جدولی تهیه شود که طی نامه ‏ای از استان های مختلف درخواست شد که اطلاعات معماران خود را به شورای مرکزی ارسال کنند.

11-3-پیشنهاد شد درراستای تعامل کمیسیون انرژی، مصالح و استاندارد با گروه تخصصی معماری و در راستای تشکیل کارگروه «توسعه و ترویج الگوهای پایداری در طراحی معماری» در گروه تخصصی معماری، نماینده این کارگروه در کمیسیون انرژی به عنوان مدعو حضور داشته باشد.

11-4- براساس فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر تأکید بر اقتصاد مقاومتی و نیاز جامعه به اشتغال جوانان وبا توجه به اینکه سرفصل دروس دانشگاهی در رشته معماری سال هاست مورد بازنگری قرار نگرفته است، گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ضمن ارائه پیشنهاد مبنی بر آموزش قوانین و مقررات ملی ساختمان در قالب دروس دانشگاهی (بصورت واحد اجباری و نه اختیاری) آمادگی خود را برای ارائه پیشنهادهای مربوط به این امر اعلام کرد.

11-5-پیشنهاد تهیه راهنمای تصویری برای مبحث 4 مقررات ملی ساختمان توسط گروه تخصصی معماری مطرح شد که در صورت تأمین بودجه مورد نیاز گروه تخصصی برای انجام این مورد اعلام آمادگی کرده است.

11-6-با توجه به تجربه موفقی که از تصحیح مبحث 4 مقررات ملی ساختمان توسط گروه تخصصی معماری صورت گرفت و نظراتدر 58 بند به مرکز تحقیقات راه و شهرسازی ارائه شد و این گروه تخصصی آمادگی خود رابرای بررسی سایر مباحث اعلام کرد.

12-کتابچه های تهیه شده در گروه تخصصی معماری:

12-1-«ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽدر زمینه مقررات ملی ساختمان در معماری، تجربه کشور آلمان» (منتشر شده)

12-2-«دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﺟﺮاﯾﯽ مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در بخش معماری به واسطه ارائه چک لیست های کنترل معماری» (منتشر شده)

12-3-پیش نویس «دستورالعمل پیشنهادی ﻧﻤﺎﺳﺎزي و ﺳﯿﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ» (آماده انتشار)

 

ج- مهمترین برنامه گروه تخصصی معماری در سال آینده :

1-تکمیل دستورالعمل تجربیات جهانی در زمینه مقررات ملی ساختمان در معماری (کشورهای روسیه و ترکیه)

2-تدوین دستورالعملنظارت معماری

3-تدوین دستورالعملاجرایی مقررات ملی ساختمان مبحث 19 با رویکرد ممیزی و بومی سازی در مناطق مختلف کشور

4-تشکیل کارگروه مشترکگروه تخصصی معماری با حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه وشهرسازی

 دکتر نصر در ادامه گزارش خوددرباره عملکرد گروه معماری در ارتباط با قطعنامه اجلاس بیستم به موارد زیر اشارهکرد:

1-اعلام همکاری گروهمعماری با مجموعه وزارت راه و شهرسازی در راستای شکل گیری سامانه ارزیابی انرژی و مسائلو موارد زیست محیطی در راستای تحقق بند4

2- اقدامبه تشکیل کارگروه تخصصی و نیز پیشنهاد طرح پژوهشی در کارگروه، در راستای توجه به بند4

3-بازنگری شرح خدماتمهندسی معماری دریافت شده از کارگروه شرخ خدمات مهندسی شورای مرکزی در راستای توجهبه بند 5.

4-ارائه دروس پیشنهادیدر بخش معماری و مقررات ملی ساختمان مرتبط با رشته معماری به کمیسیون آموزش سازمانو همچنین به وزارت راه و شهرسازی در راستای توجه به بند 6

5-بازنگری مبحث 4مقررات ملی ساختمان در گروه معماری و ارائه پیشنهادات به مرکز تحققات راه و شهرسازیو نیز پیشنهاد تهیه راهنمای تصویری مبحث 4 در راستای توجه به بند 7

6- اعلام آمادگی گروه معماری برای تبیین و تدوین راهنماهای کمک آموزشی مباحث مقررات ملی ساختمان در بخش معماری در راستای توجه به بند 7

7-تشکیل کارگروه تخصصی در گروه تخصصی معماری در راستای توجه به اهداف بند 9 قطعنامه برای ارائه  چک لیست های یکسان خدمات معماری (قابل ذکر است چک لیستهای طراحی تهیه شده است)

8-تدوین چک لیست های مربوط به مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در بخش معماری در راستای توجه به بند 12

9-ترجمه مقررات ملی ساختمان کشور آلمان در راستای توجه به بند 1 (ایجاد زیرساخت صدور خدمات فنی و مهندسی)و بند 7 (توجه به مقررات ملی ساختمان)

10- مکاتبه با استان های کشور برای تهیه بانک اطلاعاتی معماری در راستای توجه به بند 3

پس از سخنان دکتر نصر، پایان جلسه به بررسی پیشنهادهای مطرح شده ازسوی گروه معماری در ارتباط با قطعنامه اجلاس بیست و یکم اختصاص یافت که مسائل مطرح شده در این زمینه عبارتند از:

1- تاکید بر تبیین مسئولیت های مهندس معمار به عنوان هماهنگ کننده.

2- بهینه کردن نحوه آموزش در طراحی، نظارت و اجرا برای ارتقای سطح خدمات مهندسی با تاکید برتوجه ویژه به آموزش عملی

3-عملیاتی سازی آموزش در ارتقای جایگاه مهندسی، افزایش کیفیت و دانش به روز خدمات مهندسی در راستای توجه به خدمات بهینه

4-توجه به نیاز جامعه و لزوم برقراری تناسب عرضه و تقاضا در راستای تبصره 3 ماده 11 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان

5- تعریف بازه زمانی مسئولیت حرفه ای طراحان و ناظران ساختمان

6-لزوم توجه به جایگاه مهندسی معمار در نظارت مقیم

7-تعادل منطقی بین نیاز جامعه مهندسی و پذیرش در جامعه حرفه ای و لزوم تعیین و تعریف حد زمانی برای فعالیت حرفه ای و استفاده از پروانه اشتغال به کار

8- تکمیل جمع آوری اطلاعات حرفه ای مهندسان معماربرای درج در سامانه کشوری

بالای صفحه ارسال شده توسط ravabet_omumi در پنجشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۱ق.ظ

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام