سمینار تخصصی سیاست های توسعه زمین

ثبت نام الكترونيكي از طريق آدرس: http://workshop.bhrc.ac.ir
برگزار کننده: 
وزارت راه و شهرسازی -- مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
فایل ضمیمه: 
زمان شروع: 
15 مرداد 1397 ساعت 8:30
زمان پایان: 
15 مرداد 1397 ساعت 16

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام