شرايط جديد استفاده اعضاي سازمان از بيمه تكميل درمان سال 1397

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد در راستاي رفاه حال اعضاي محترم ، اقدام به عقد قرارداد بيمه تكميل درمان با شركت بيمه كوثر نموده است .

با عنايت به عقد قرارداد جديد بيمه تكميل درمان از تاريخ 1397/09/01 در ذيل جدول تعهدات بيمه مذكور و نحوه ثبت نام و استفاده اعضاء از آن ارائه مي گردد .

خواهشمند است ضمن مطالعه كامل شرايط ، جهت ثبت نام با همراه داشتن مدارك موردنياز از تاريخ 97/9/11 تا تاريخ 97/9/13 از ساعت 9 الي 13 به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان-طبقه سوم-واحد7 و عصرها از ساعت 17 الي 21 به نمايندگي بيمه كوثر واقع در خيابان امام-بعد از بيمارستان سيدالشهدا-نرسيده به چهارراه شهيدان ذاكري نژاد(سمت راست) بعد از فروشگاه كوروش شماره تماس: 36205702-09137744779(صالحي) ‌
مراجعه فرمائيد .

جدول تعهدات بيمه كوثر و مدارك مورد نياز جهت ثبت نام در فايل ضميمه قابل مشاهده است .

قراداد بيمه تكميل درمان بيمه كوثر سال 97

مراكز طرف قراداد

دسته بندی سند: 

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام